Skip to main content

IMPREZY MASOWE ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWE – BEZPIECZEŃSTWO | Dane 2022

2023-09-10

Po latach organizacji ograniczonej ilości imprez masowych, spowodowanych obostrzeniami pandemicznymi, rok 2022 przyniósł ponowne, pełne otwarcie branży koncertowej i rozrywkowej. Według danych policji za zeszły rok, w Polsce odbyło się 2727 zgłoszonych imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Jest to wzrost o ponad 250% względem poprzedniego, pandemicznego roku. Do zabezpieczenia wspomnianych wydarzeń zaangażowanych było ponad 54 tysiące funkcjonariuszy policji. Jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa?

W omawianym okresie odnotowano 180 przestępstw, z czego 89% miało miejsce w trakcie trwania wydarzenia, 6% przed jego rozpoczęciem i 5% po zakończeniu. Jeśli chodzi o wykroczenia, w 2022 roku popełniono ich 1437. W tym przypadku również zdecydowana większość popełniona była w trakcie trwania wydarzenia – 83%.

Wśród osób zatrzymanych, 180 było pełnoletnie, natomiast 4 niepełnoletnie. W sprawie 80 zdarzeń skierowano do sądu akt oskarżenia o przestępstwo. Kolejne 80 zdarzeń skończyło się wnioskiem sądowym w sprawach o wykroczenia, natomiast 4 sprawy skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. W 2022 roku, 5 z tych przypadków zakończyło się prawomocnymi wyrokami skazującymi za przestępstwa, natomiast 6 prawomocnymi wyrokami w sprawie wykroczeń.

Źródło: Raport Bezpieczeństwo Imprez Masowych w 2022 roku., Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa 2023.

IMPREZY MASOWE ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWE – BEZPIECZEŃSTWO | Dane 2022

2023-09-10

Po latach organizacji ograniczonej ilości imprez masowych, spowodowanych obostrzeniami pandemicznymi, rok 2022 przyniósł ponowne, pełne otwarcie branży koncertowej i rozrywkowej. Według danych policji za zeszły rok, w Polsce odbyło się 2727 zgłoszonych imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Jest to wzrost o ponad 250% względem poprzedniego, pandemicznego roku. Do zabezpieczenia wspomnianych wydarzeń zaangażowanych było ponad 54 tysiące funkcjonariuszy policji. Jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa?

W omawianym okresie odnotowano 180 przestępstw, z czego 89% miało miejsce w trakcie trwania wydarzenia, 6% przed jego rozpoczęciem i 5% po zakończeniu. Jeśli chodzi o wykroczenia, w 2022 roku popełniono ich 1437. W tym przypadku również zdecydowana większość popełniona była w trakcie trwania wydarzenia – 83%.

Wśród osób zatrzymanych, 180 było pełnoletnie, natomiast 4 niepełnoletnie. W sprawie 80 zdarzeń skierowano do sądu akt oskarżenia o przestępstwo. Kolejne 80 zdarzeń skończyło się wnioskiem sądowym w sprawach o wykroczenia, natomiast 4 sprawy skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. W 2022 roku, 5 z tych przypadków zakończyło się prawomocnymi wyrokami skazującymi za przestępstwa, natomiast 6 prawomocnymi wyrokami w sprawie wykroczeń.

Źródło: Raport Bezpieczeństwo Imprez Masowych w 2022 roku., Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa 2023.

IMPREZY MASOWE ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWE – BEZPIECZEŃSTWO | Dane 2022

2023-09-10

Po latach organizacji ograniczonej ilości imprez masowych, spowodowanych obostrzeniami pandemicznymi, rok 2022 przyniósł ponowne, pełne otwarcie branży koncertowej i rozrywkowej. Według danych policji za zeszły rok, w Polsce odbyło się 2727 zgłoszonych imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Jest to wzrost o ponad 250% względem poprzedniego, pandemicznego roku. Do zabezpieczenia wspomnianych wydarzeń zaangażowanych było ponad 54 tysiące funkcjonariuszy policji. Jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa?

W omawianym okresie odnotowano 180 przestępstw, z czego 89% miało miejsce w trakcie trwania wydarzenia, 6% przed jego rozpoczęciem i 5% po zakończeniu. Jeśli chodzi o wykroczenia, w 2022 roku popełniono ich 1437. W tym przypadku również zdecydowana większość popełniona była w trakcie trwania wydarzenia – 83%.

Wśród osób zatrzymanych, 180 było pełnoletnie, natomiast 4 niepełnoletnie. W sprawie 80 zdarzeń skierowano do sądu akt oskarżenia o przestępstwo. Kolejne 80 zdarzeń skończyło się wnioskiem sądowym w sprawach o wykroczenia, natomiast 4 sprawy skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. W 2022 roku, 5 z tych przypadków zakończyło się prawomocnymi wyrokami skazującymi za przestępstwa, natomiast 6 prawomocnymi wyrokami w sprawie wykroczeń.

Źródło: Raport Bezpieczeństwo Imprez Masowych w 2022 roku., Komenda Główna Policji, Główny Sztab Policji, Warszawa 2023.